Web Analytics Orangedotcom

Web analytics

Maak optimaal gebruik van je websitebezoek

Waarom web analytics?

De leus ‘data is het nieuwe goud!’ klinkt misschien wat overdreven, maar is wat ons betreft niet minder waar. In een digitale wereld waar de grenzen tussen offline en online verdwijnen, is het belangrijker dan ooit dat je jouw web analytics goed op orde hebt. Maar hoe vertaal je data naar inzichten? En hoe bepaal je vervolgens een heldere marketingstrategie?
Web analytics gaat verder dan het in kaart brengen van de bezoekersstromen op je website of het vastleggen van een customer journey. Analytics omvat ook het toekennen van waarde aan de verschillende kanalen, het inzichtelijk maken van de customer lifetime value (CLV) of zelfs het verrijken van data met offline bronnen. Dit zijn de ingrediënten die leiden tot een optimale marketingmix en uiteindelijk tot meer omzet!

Web analytics zijn het fundament waar je jouw online marketinginitiatieven op bouwt. Via analytische platformen zoals Google Analytics zetten wij jouw data om in potentie, kansen en concrete resultaten.

Zo gaan wij jou helpen

Wij geloven in een integrale aanpak, waarbij jouw online marketinginitiatieven deel uitmaken van de gehele strategie. Web analytics verbindt al deze diensten en initiatieven. Het geeft een helder inzicht in de resultaten en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Door gerichte dataverzameling van web analytics helpen we jou om de vertaalslag te maken naar een efficiënte online marketingstrategie.

Het vertrekpunt van ieder web analytics traject is de bedrijfsdoelstelling en de bijbehorende KPI’s. Deze doelstellingen bespreek je samen met jou consultants tijdens een uitgebreide kick-off sessie. Hierbij kijken we naar de doelgroep en de overige (online) marketing inzet en zijn wij in staat het te verwachten succes van de doelstellingen in kaart te brengen. Een gefinetunede samenwerking met jou als klant cruciaal. Pas als helder is waar jouw behoefte ligt, kunnen wij op een zo goed mogelijke manier helpen aan de hand van web analytics en onze andere tools.

Customer journey

Wij geloven sterk in een aanpak waarbij zichtbaarheid in de gehele customer journey tot een optimaal resultaat leidt. In elke fase van de customer journey verschillen de vragen, behoeftes en beweegredenen van mensen en is een andere inzet van (online) marketingkanalen vereist. Daarom is het belangrijk om relevante vragen te beantwoorden. Welke kanalen en apparaten worden in welke stap van de journey gebruikt en sluit de website goed aan bij de behoeftes van de doelgroep? Via web analytics is het mogelijk antwoorden op deze vragen te verzamelen en om de customer journey van de doelgroep beter in kaart te brengen.

Meten is weten
Voor het instellen van het meetplan staat technologie centraal. Voor het meten van het gedrag van de bezoekers op de website gebruiken we verschillende tools en technieken. Het doel is om het online gedrag van de bezoeker in kaart te brengen om resultaat inzichtelijk te krijgen. Onze consultants weten exact welke instellingen en technieken er nodig zijn om de meest relevante data te verzamelen. Door het correct implementeren van een web analytics systeem, creëren we een helder overzicht van de belangrijkste data voor de online marketingstrategie. Deze worden volledig aangepast naar de behoeften en doelstellingen van jou als opdrachtgever.

  • Haarfijn inzicht in verkeer en bezoekersgedrag
  • Synergie tussen Analytics en kanalen
  • Inzichten uit data

Wat is web analytics?

Web analytics – website statistieken – geven informatie over de herkomst, het gedrag en het profiel van de bezoekers van je website. Op basis van deze inzichten kunnen we de online strategie optimaliseren om het aanwezige marketingbudget efficiënter en effectiever in te zetten.

Deliverables

  • Volledig ingericht meetplan;
  • Inzicht in het type verkeer op de website;
  • Inzicht in het rendement van de verschillende marketingkanalen;
  • Inzicht in het gedrag van website bezoekers;
  • Koppeling van externe (offline) bronnen;
  • Dataverrijking door inzichtelijk maken van geblokkeerd verkeer;
  • Dedicated team van online advertising consultants.

Wil jij meer inzicht uit data?